IntroduktionSøgningTjeklisteBaggrundSamlingerRedaktionskomitéStatistik
Baggrund

Vores kendskab til den danske edderkoppefauna bygger på relativt få menneskers indsamlingsindsats gennem tiderne. Historisk set har der formentlig aldrig været mere end 5-6 aktive edderkoppesamlere på noget givet tidspunkt i Danmark, og det lave antal aktive edderkoppe-interesserede har vanskeliggjort udarbejdelse af en samlet og pålidelig oversigt over hvilke edderkoppearter der forekommer i Danmark. Heldigvis har danske edderkoppeinteresserede altid deponeret deres samlinger i danske museer og derfor rummer disse museer, sammen med de nutidige privatsamlinger, den akkumulerede viden om danske edderkoppers forekomst og udbredelse. Disse samlinger dannede grundlag for den første verificerede tjekliste over Danmarks edderkopper (se her; Scharff & Gudik-Sørensen 2006) som også omfatter oversigt over arternes forekomst i de 11 danske entomologiske faunistiske distrikter (se kort her). Samtlige arter på denne tjekliste og samtlige distriktsfund er baseret på dyr i disse samlinger og ethvert fund kan derfor efterbestemmes hvis der opstår tvivl om bestemmelsen. Da tjeklisten blev publiceret i 2006 omfattede den 3503 distriktsfund fordelt på 523 arter. I 2009 rummer listen nu 533 arter og 3609 distriktsfund og der er således fundet 10 nye edderkoppearter i Danmark på 3 år.

'Danmarks Edderkopper' skal betragtes som en naturlig udvidelse af ovennævnte tjekliste med distriktsfund, idet 'Danmarks Edderkopper' satser på at registrere samtlige fund i danske edderkoppesamlinger. På nuværende tidspunkt rummer databasen mere end 31.000 edderkoppefund fra alle egne af Danmark, og vi regner med at dette udgør ca. 2/3 af det eksisterende materiale i danske samlinger. Den sidste 1/3 håber vi at kunne tilføje løbende.

I sin nuværende udgave udgør 'Danmarks Edderkopper' den mest detaljerede og bedst kvalitetssikrede oversigt over danske edderkoppers forekomst og udbredelse

Danmarks Edderkopper - artsregister A til Z